Med anledning av Coronaviruset:

KSSB UNG fortsätter planera våra läger, men följer noga och löpande de aktuella riktlinjer och regler som ges från Svenska myndigheter. Löpande infomation ges här på hemsidan utifrån den utveckling som sker.
Kontakta oss om du har några frågor.Välkommen till KSSB-UNG

Vi gör läger i Småland och Blekinge

KSSB-UNG

Ralingsåsgården
578 91 Aneby

Bankgironummer:

386 - 2588 


Swishnummer:
123 256 12 56