Sandra Stenmark

Sandra Stenmark

Ekonomiansvarig & Lägeradministratör

Hej!

Jag heter Sandra och är administratör för KSSB-UNG.
Hör gärna av dig om du undrar något om våra läger eller vår verksamhet!

Adress

KSSB-UNG
Ralingsåsgården
578 91 Aneby

E-post och adress

info@kssb-ung.se

KSSB-UNG
Ralingsåsgården
578 92 Aneby

KSSB-UNGs styrelse

Ordförande:
Elias Axmarker
elias@kssb-ung.se

Sekreterare:
Alicia Grenmyr

Ledamöter:
Gustaf Moskog
Sigrid Eidenskog
Joel Lundgren