Anställda:


Ekonomiansvarig och
Lägeradministratör:

Sandra Stenmark

info@kssb-ung.se


Lägerchef för Tonårsbibelskolan:

tonarsbibelskolanflahult@gmail.com

Styrelse:


Ordförande:

Elias Axmarker

elias@kssb-ung.se


Sekreterare:

Alicia Grenmyr


Ledamöter:

Gustaf Moskog

Sigrid Eidenskog

Joel Lundgren

Partners:


Kristen samverkan Småland Blekinge

www.kssb.se


EFK-Ungs Bidragsspår

www.bidragssparet.se


Team med uppdrag

www.tmu.org


Angående denna hemsida

admin@kssb-ung.se