KSSB-UNGs lägerfond

Många barn och ungdomar vill åka på läger. Det tycker vi är underbart! Ibland har familjer svårt att betala lägeravgifter. Därför vill vi tillsammans med församlingar hjälpa till.Behöver du ekonomiskt stöd kan du kontakta församlingen du åker på läger med och be om stöd.  Församlingen kan då söka bidrag ur KSSB-Ungs lägerfond.

Ansökan ska göras av församlingen och via blankett som skickas till info@kssb-ung.se 
Information om riktlinjer för lägerfonden står på blanketten.

I samarbete med KSSB

Kristen Samverkan Småland Blekinge

Ralingsåsgården

Flahult lägergård

Kustgården Senoren

Team Med Uppdrag