KSSB-UNG startades 2007 och är en förening som anordnar barn och ungdomsläger tillsammans med olika kyrkor och församlingar i Småland och Blekinge. Vi samarbetar med organisationen Kristen samverkan Småland Blekinge och annordnar de flesta av våra läger på deras lägergårdar. Ralingsåsgården, Flahults Ungdomsgård och Kustgården Senoren.


Föreningen har en styrelse samt anställd lägeradministratör och ekonom. Vi önskar vara en hjälp som sammankallar olika församlingar och hjälper till i planering samt genomförande av läger.


Vi samlar medlemmar på våra läger. Genom våra medlemmar kan vi söka statliga bidrag för vår verksamhet och på så sätt finansiera administrationen kring lägren. Detta gör också att vi kan hålla ner priserna på våra läger. Målet är att göra roliga och förhållandevis billiga läger med Gud i centrum.


Under "Kontakta oss" finner ni  uppgifter för att få tag i anställda eller styrelsen i föreningen.


Här finner du vårt dokument angående Behandling av personuppgifter

Här finner du vårt policydokument