Om oss

KSSB-UNG startades 2007 och är en förening som anordnar barn och ungdomsläger tillsammans med olika kyrkor och församlingar i Småland och Blekinge. Vi samarbetar med organisationen Kristen samverkan Småland Blekinge genom att på de flesta läger hyra deras lägergårdar.


Föreningen har en styrelse samt tre anställda. Vi önskar vara en hjälp som sammankallar olika församlingar och hjälper till i planering samt genomförande av läger.


Vi samlar medlemmar på våra läger. Genom våra medlemmar kan vi söka statliga bidrag för vår verksamhet och på så sätt finansiera administrationen kring lägren. Detta gör också att vi kan hålla ner priserna på våra läger. Målet är att göra roliga och förhållandevis billiga läger med Gud i centrum.


Under "Kontakta oss" finner ni  uppgifter för att få tag i anställda eller styrelsen i föreningen.


Här finner du vårt dokument angående Behandling av personuppgifter

Här finner du vårt policydokument


KSSB-UNG

Målavägen 4

373 63 Tjurkö

Bankgironummer:

386 - 2588 (deltagaravgifter)

310 - 5657 (fakturor, gåvor etc)