Ung ledare 365 -2023

UngLedare 365 är ett ledarträningsdygn för de som leder unga i församlingen. Hit kommer man tillsammans med hela ungdomsledarteamet för att nätverka med andra ledare, ta emot praktisk ledarskapsundervisning som process i teamen, lovsjunga och delta i happenings, lekar och fest. Allt med syftet att tillsammans växa i att forma lärljungar av nästa generation.

För vem?

För dig som är anställd eller ideell ledare för unga i församlingen. Lägsta ålder 16 år, ingen övre gräns.

Var?

Det UngLedare som KSSB Ung arrangerar görs på Flahults Ungdomsgård.
UngLedare går samtidigt av stapeln på flera andra platser i Sverige.

Arrangörer:

KSM Ung, KSSB Ung, Östgötamissionen och EFK Ungs bidragsspår i samarbete med Bilda och EFK.

Anmälan till Ung ledare 365, 2023:

Öppen fram till  1 oktober.

Ung ledare 365 Flahult