Vi är KSSB-UNG!

KSSB-UNG startades 2007 och är en förening som anordnar barn och ungdomsläger tillsammans med olika kyrkor och församlingar i Småland och Blekinge. Vi samarbetar med organisationen Kristen samverkan Småland Blekinge (KSSB) och annordnar de flesta av våra läger på deras lägergårdar. Ralingsåsgården, Flahults Ungdomsgård och Kustgården Senoren. 

Vi samarbetar även med KSSBs ungdomsorganisation Team Med Uppdrag (TMU) som har bibelskola Livskraft och olika Teamutbildningar, samt med andra EFK-regioner och SAU m.fl. Tillsammans ordnar vi ledarläger, ledarträning och konferens. 

Vi samarbetar med KSSB

Kristen Samverkan Småland Blekinge

Ralingsåsgården

Flahult lägergård

Kustgården Senoren

Team Med Uppdrag

Vi önskar vara en hjälp

Föreningen har en styrelse samt anställd lägeradministratör och ekonom. Vi önskar vara en hjälp för olika församlingar i planering samt genomförande av deras lägeradministration. Vi driver även några egna läger och är med i ledningsgrupper för konferenser.

GDPR och policy

Vi hanterar personuppgifter på ett ansvarfullt vis, läs mer via länkarna.

Här finner du vårt dokument angående Behandling av personuppgifter
Här finner du vårt Policydokument

EFKs bidragsspår

Evangeliska Frikyrkans bidragsspår är med och möjliggör många olika projekt och satsningar över hela Sverige för att barn och ungdomar ska få möjlighet att möta varandra och Gud!